Do akej výšky som krytý?

To je často otázka majiteľov vozidiel, ktorí uzatvárajú kasko po prvý krát. Dajte si pozor, nakoľko kryje vaše riziko iba do výšky trhovej ceny auta v čase škodovej udalosti. Konkrétna výška sa môže líšiť, ak máte dohodnutú v zmluve aj spoluúčasť percentuálnu alebo na konkrétnu sumu. Preto našim odporučením je mať uzatvorené havarijné aj PZP poistenie https://www.mojepzp.sk/pzp/online-porovnanie-ceny/.

Dovoz auta zo zahraničia

Kúpili ste si auto a začínate uvažovať, čo všetko súvisí s kúpou? Nezabudni na povinnosť uzavrieť PZP poistenie. Povinnosť má každý, kto je v dokladoch uvedený ako vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, ak ste prevádzkovateľ. Musí sa tak stať najneskôr v deň kedy ide auto prvý krát na cestu. Pri zahraničnom vozidle vzniká táto povinnosť v momente vstupu na územie Slovenskej republiky.

Do akej výšky som krytý?
4.5 (90.77%)13